DLBR Mark Online 

 

- registreringsværktøjet for den professionelle planteavler

Start af programmet
Mark Online startes ved at logge ind på siden www.planteIT.dk med dit brugerID og kodeord.

Med Mark Online programmerne er du sikret markedets mest fleksible og brugervenlige markprogram
Markprogrammet fås i forskellige versioner, så du altid kan finde en version, som passer perfekt til din bedrift. Fælles for dem alle er, at der under udviklingen er lagt vægt på brugervenlighed og fremtidssikring. Programmerne opdateres automatisk, så du altid har nyeste version. Der kan arbejdes med flere bedrifter og fra flere pc’ere samtidigt. Dine data ligger sikkert i Dansk Markdatabase, og via det unikke fuldmagtsystem bestemmer du selv, hvem der må have adgang til dine data.

Du kan se produktbladet for Mark Online programmerne her (pdf)

Mark Online Light er optimeret til den lovpligtige registrering af pesticidforbruget i marken. Med denne version af programmet kan du føre din sprøjtejournal, så den altid er ajourført og du kan kontrollere, om der er anvendt ulovlige midler i din plan. Versionen kan indsende den elektroniske sprøjtejournal-indberetning (SJI).

Mark Online Basic giver desuden mulighed for, at du selv kan udarbejde din markplan med afgrøder samt mellem- og efterafgrøder. Du kan let indtaste priser og dermed får du et godt overblik over din økonomi i planteavlen. Når du har lavet din dyrkningsjournal, kan du overføre dine data til Ø90-budget. Med Mark Online Basic får du overblik og fuld dokumentation for alt, hvad du har udført i marken.

Mark Online Plus har desuden opgavestyring for detaljeret planlægning og registrering af tidsforbrug for medarbejdere, traktorer og maskiner. Medarbejderne kan indtaste timer til brug for løn og fakturering. Der kan udskrives arbejdssedler til medarbejderne. Programmet giver dig og dine medarbejdere overblik over markopgaverne i den kommende periode.
Mark Online Plus er for dig, som har flere medarbejdere, er med i drifts- eller maskinfællesskab, eller som blot ønsker detaljeret registrering af tidsforbrug for medarbejdere, traktorer og maskiner.
 
Mark Online Premium er det professionelle mark- og gødningsplanlægnings­program, som anvendes af alle, der selv vil stå for alt vedrørende markbruget. Udover funktionerne i Light-, Basic- og Plus-versionen tilbyder Premium-versionen alle de nødvendige funktioner til mark- og gødningsplan­lægning, herunder styring af næringsstoftilførelsen til de enkelte marker, registrering af besætningsoplysninger, håndtering af afgivelse og modtagelse af husdyrgødning samt indsendelse af gødningsregnskab og ansøgning om enkeltbetaling.

Kræver blot du har en pc med internet
Mark Online er internetbaseret og kræver kun, at du har en pc med internetadgang. Eftersom data lagres i Dansk Markdatabase, er du altid sikret, at du, dine medarbejdere, din konsulent og hvem du ellers samarbejder med, har adgang til ajourførte data. Via Dansk Markdatabases unikke fuldmagtsystem styrer du selv, hvem der må se og redigere i dine data.
Samtidig sikrer den centrale datalagring mod datatab ved tyveri af pc’en, brand eller andre uheld. Mark Online programmerne arbejder endvidere sammen med Mark Mobile.

DataManagement
Tillægsmodulet DataManagement gør det muligt at udveksle dine mark- og dyrkningsplaner med din John Deere GS2 traktorterminal. Når du har udlæst dine planlagte opgaver, registrerer traktorterminalen, hvad der udføres i marken og efterfølgende kan de registrerede oplysninger læses ind i Mark Online.

Mark Online arbejder sammen med øvrige programmer
Mark Online arbejder naturligt sammen med PlanteIT’s øvrige programmer, og data der er indtastet i et program, vil automatisk kunne bruges i de andre programmer. F.eks. vil markplaner indtastet i Mark Online kunne bruges i Mark Mobile, Markkort Online og Vandingsregnskab Online.

Mark Online specifikationer

Light

Basic

Plus

Premium

Markplan

 

 

 

 

 

Se markplan

 

Oprette/slette marker

 

 

Tilføje/redigere afgrøder

 

Dyrkningsjournal

 

 

 

 

 

Plantebeskyttelse

 

Jordbehandling

 

 

Såning

 

 

Gødskning

 

 

Høst

 

Udskrifter

 

 

 

 

 

Sprøjtejournal

 

Pesticidregnskab

 

Pesticidkontrol

 

Markplan

 

 

Dyrkningsplan

 

 

Indkøbsliste

 

 

Forbrugsliste

 

 

Produktionsøkonomi

 

 

Prod. Økonomi Trend

 

 

Afgrødeopgørelse

 

  Gødningsplan  

  Fosfortilførsel  

 

Dagsseddel

 

 

  Dyrkningsplan – GAP    

 

Lovpl. skemaer til gødningsregnskab

 

 

 

Gødskning        

 

Beregning af N, P, K, Mg, S-behov

 

 

 

 

Besætning og lagre

 

 

 

 

Udbringning af husdyrgødning

 

 

 

 

Udbringning af handelsgødning

 

 

 

Elektronisk indberetning        

 

Indb. af pesticidoplysninger (SJI)

 

Ansøgning om enkeltbetaling (Tast selv)

 

 

Indb. af gødningsregnskab (GHI)

 

 

 

Priser

 

 

 

 

 

Tilføje/redigere priser og mængder

 

Opgavestyring

 

 

 

 

 

Opgaveoversigt

 

 

 

Dagseddel til medarbejder

 

 

 

Timeregistrering

 

 

 

Udtræk af timeopgørelser

 

 

Andet

 

 

 

 

 

Marknoter

 

Export af data til Excel og Clipboard

 

Arbejde med flere bedrifter

 

 
 
SEGES P/S - Agro Food Park 15 - 8200  Aarhus N - Tlf: 70 15 50 15 - Fax: 87 40 50 10  - Cookiepolitik